Search
Aktualna strona:   Start

Praca każdego naukowca to w jakiejś części zbieranie informacji. Każdy z nas, przygotowując artykuł (nie mówiąc już o książce) sporządza listę źródeł, często opatrzoną komentarzami. Prawie każdy gromadzi w ten czy inny sposób dane - niekiedy tworząc zbiory o pokaźnych rozmiarach, a czasem tylko „dziubiąc” w Excelu skromną tabelkę.

I często dane te lądują później „gdzieś na twardym dysku”, i tam już pozostają - na miesiące czy lata. Słaby obieg informacji naukowej w Polsce powoduje, że duża część wypracowanych w ten sposób zasobów jest marnowana, gdyż nie dociera do osób, które mogłyby je wykorzystać ponownie. Platforma Politologii Empirycznej ma temu przeciwdziałać.

Platforma Politologii Empirycznej stanowi wirtualny ośrodek informacji i wymiany danych z zakresu empirycznych badań nad polityką. Celem portalu jest upowszechnienie i spopularyzowanie wyników badań oraz promowanie badaczy i projektów z tej dziedziny.

Celem PPE jest stworzenie platformy wymiany danych, zapewniającej koordynację i wymianę informacji na temat realizowanych projektów, a także będącej centrum dystrybucji danych zgromadzonych przez polskie ośrodki naukowe. Projekt ma na celu wsparcie ośrodków politologicznych realizujących ilościowe badania empiryczne, ale również popularyzowanie badań tego rodzaju wśród wszystkich zainteresowanych. Naszą ofertę kierujemy w szczególności do osób realizujących projekty badawcze związane z gromadzeniem i przetwarzaniem rozbudowanych zestawów danych dotyczących badań nad wyborami i systemami wyborczymi, systemami partyjnymi, pracami legislacyjnymi, finansowaniem polityki i funkcjonowaniem koalicji parlamentarnych.

Platforma Politologii Empirycznej zarządzana jest wspólnie przez Fundację Ośrodek Badań nad Prawem i Polityką (OBPP) i Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego (CBIP UJ). Portal współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Aktualności

Zwiń